Medvet s.r.o

MedVet s.r.o. je firma utvořená ze dvou subjektů:

Med –  medicína, garant je MUDr. Jarmila Laštůvková, praktický  lékař pro děti a dorost
Vet    veterinární činnost, garant MVDr. Karel Laštůvka

IČO 28784316
DIČ CZ28784316

sídlo firmy Bystré, náměstí Na Podkově 4, 569 92

Důležité informace

Kontakt

MUDr. Jarmila Laštůvková

praktický lékař pro děti a dorost
telefon: 461 742 100
mobil: 603 857 427

Ordinace Bystré Ordinace Trpín

Ordinační doba

Pondělí: Bystré 07:30 – 12:00
(10:00 – 12:00 objednaní pacienti, prevence)
Úterý: Bystré  07:30 – 10:00
(08:30 – 10:00 objednaní pacienti)
Trpín 10:30 – 13:30
(11:30 – 13:30 objednaní pacienti)
Bystré  15:00 – 16:00
Středa: Bystré 07:30 – 12:00
(10:00 – 12:00 objednaní pacienti, prevence)
Čtvrtek: Neordinujeme
Pátek: Bystré 06:30 – 09:30
Trpín 10:00 – 12:00
(11:00 – 12:00 objednaní pacienti)

Odběry materiálu na laboratoř v Bystrém do 08:45 a v Trpíně do 10:50.

V době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb poskytne neodkladnou péči MUDr. Kateřina Bednaříková, praktický lékař pro děti a dorost, Olešnice na Moravě, www.detskeolesnice.cz

Žádáme pacienty, kteří jsou nemocní, aby nevstupovali do čekárny v době prevencí a neohrožovali infekcí pozvané zdravé děti. Budete ošetřeni po dohodě s lékařem v nejbližší možné době.

Vybavení ordinace

 • Měření hemoglobinu a CRP přímo v ordinaci
 • Vyšetření strep testu přímo v ordinaci
 • Laboratotoř –materiál je odvážen každý ordinační den,výsledky přicházejí na počítač
 • Měření glykemie v ordinaci
 • Očkovací látky jsou přiváženy až do ordinace každý týden
 • Možnost kopírování výsledků v ordinaci za poplatek

Očkování

Očkování: prevence infekčních onemocnění 

Očkování je pravděpodobně největším úspěchem lékařské vědy 20. století. Díky němu se podařilo mnohonásobně snížit výskyt celé řady infekčních onemocnění a některá dokonce v mnoha místech světa úplně vymýtit. Onemocnění pravé neštovice (variola) přestalo díky očkování existovat. Žádné jiné opatření pravděpodobně nezachránilo tolik životů jako právě očkování.

Cílem očkování je ochrana jednotlivce i celé populace před některými infekčními onemocněními. Principem ochrany jednotlivce je podání látky podobné původci onemocnění (inaktivované viry, usmrcené bakterie či jen virové či bakteriální části), která není schopna způsobit onemocnění, ale navozuje v těle obrannou (imunitní) reakci. Při dalším setkání s přirozenou infekcí (bakterií či virem) imunitní systém organismu rychle rozezná původce a zlikviduje jej, ještě než stačí onemocnění vůbec propuknout. Principem ochrany kolektivu je zabránění přenosu infekce očkovaným jedincem.

Žádné očkování nemá 100% účinnost, ale riziko onemocnění danou infekcí se snižuje mnohonásobně. Některá očkování dosahují účinnosti i více než 99% (riziko infekce snižují 100x i více), jiná jsou o něco méně účinná. Pokud jedinec i přes očkování danou infekcí onemocní, její průběh bude pravděpodobně mírnější, než kdyby nebyl očkován.

Každá očkovací látka může mít nežádoucí účinky, u některých jsou dokonce velmi časté, ale téměř vždy jsou nezávažné a význam ochrany očkováním mnohonásobně převyšuje nepohodlí s přechodnými nežádoucími účinky vakcíny. Vážné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné. Některé šířící se názory o škodlivosti očkování nejsou založeny na vědeckém základě a jsou pro všeobecné zdraví velmi špatné.

V České republice se povinně očkuje proti následujícím onemocněním:

 • diftérie (záškrt)
 • tetanus
 • pertuse (černý kašel)
 • hepatitida („žloutenka“) B
 • poliomyelitis (dětská obrna)
 • onemocnění vyvolaná bakterií Hameophilus influenzae typ B

Těchto 6 onemocnění je obsaženo v tzv. hexavakcíně (6-vakcíně, Hexacima). Od 1.1.2018 došlo ke změně očkovacího schématu pro Českou republiku a nyní se podávají 2 dávky vakcíny ve věku 2 a 4 měsíce dítěte a posilovací dávka v 1 roce. (Dříve se používalo schéma 3+1, tedy 3 dávky v 1. půlroce a posilovací dávka po 1 roce věku. U nedonošených dětí se i dnes musí používat schéma 3+1). V 5 letech přeočkovává jen záškrt-tetanus-černý kašel, v 10-11 letech záškrt-tetanus-černý kašel-dětská obrna, proti tetanu se pak přeočkovává po 10 letech celý život. Přeočkování dospělých proti tetanu by mělo být nahrazeno také kombinací tetanus-záškrt-černý kašel.

 • morbilli (spalničky)
 • rubella (zarděnky)
 • parotitis (příušnice)

Očkování proti těmto onemocněním jsou součástí tzv. MMR vakcíny, případně MMRV vakcíny (4. složkou jsou plané neštovice). Očkuje se v 15 měsících, 2. dávka v 5 letech. 

O těchto i dalších vakcínách doporučených malým dětem se dočtete v očkovacím kalendáři pro děti do 6 let.

Děti starší 6 let doporučujeme očkovat proti následujícím onemocněním či jejich vyvolávatelům:

 • chřipka (každoročně, děti poprvé očkované 2 dávky, pro všechny děti od 6 měsíců věku a všechny dospělé)
 • meningokoky
 • hepatitida („žloutenka“) A (2 dávky, pro všechny děti od 1 roku věku a dospělé, kteří pro sebe chtějí snížit riziko)
 • klíšťová encefalitida (3 dávky během prvních 12 měsíců, dále každých 3-5 let, pro všechny děti od 1 roku věku a dospělé)
 • varicella (plané neštovice) plané neštovice (2 dávky, též obsaženo ve vakcíně Priorix Tetra, pro všechny děti od 1 roku věku a dospělé, kteří neprodělali plané neštovice)
 • HPV (lideské papilomaviry) (pro všechny dívky i chlapce od 9 let do 26 let, optimální věk 11-13 let,  v České republice zdravotní pojišťovny hradíí ve 13 letech)

 

 

 

 

Očkovací balíček

Úvod

Pravidelné očkování proti infekčním nemocem, proti tuberkulose, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Hemophilus influenzae B, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím je prováděno dle očkovacího kalendáře.

Očkování nepovinné provedené na žádost fyzické osoby vybírají rodiče. Jako zdroj informací doporučujeme mimo jiné i odkazy na našich stránkách. Vysvětlíme a doplníme vaše dotazy i v ordinaci.

Očkovací látku si rodiče objednávají, platí dopředu očkovací látku + aplikační poplatek 200 Kč. Očkovací látky jsou dováženy do ordinace každý týden. Po aplikaci očkovací látky pacient čeká 30 minut v čekárně. Po aplikaci dostává doklad pro pojišťovnu o aplikaci a ceně vakcíny na některé očkovací látky pojišťovny přispívají.

Klíšťová encefalitida

Na trhu jsou 2 očkovací látky FSME – immun a encepur v dětské a dospělé formě, očkovat lze kterýkoliv měsíc v roce, základní očkovaání 3 dávky, přeočkování poprvé po 3 letech, pak po 5 letech 1 dávkou. Očkování od 1 roku kdykoliv.

Žloutenka A

Havrix, Vaqta, ově v dětské dospělé formě, Avaxim

Potřeba k základnímu očkování 2 dávky, přeočkování není stanoveno. Lze očkovat od roka věku.

Twinrix pro dospělé, kombinovaná vakcína proti žloutence A+B, třeba 3 dávky k základnímu očkování.

Plané neštovice

Varilrix, potřeba k očkování 2 dávky, přeočkování není stanoveno. Lze očkovat od 9 měsíců věku kdykoliv. Očkovací látka je i v kombinaci s očkovací látkou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a jmenuje se Priotix tetra. Lze očkovat od 11 měsíce do 12 let.

Meningokok – očkovací látky jsou proti skupině A,C,W,Y a proti skupině B

Proti skupině A,C,W,Y je očkovací látka Nimenrix a Menveo. Počet dávek se mění dle věku. Lze očkovat od kojeneckého věku. Přeočkovává se.

Proti skupině B meningokoka je očkovací látka Bexsero a Trumenba. Bexsero lze očkovat od kojeneckého věku, potřeba dávek dle věku, nepřeočkovává se.

Chřipka očkování od 6 měsíců věku 1 dávkou, lze očkovat každý rok. Očkuje se většinou od září do listopadu.

Očkování pneumokok

Na trhu jsou očkovací látky Synflorix od 6 týdnů do 5 let a Prevenar 13 možno očkovat od 6 týdnů, až do dospělosti. Množství dávek dle věku. Zdravotní pojišťovny hradí velkou část vakcíny pro kojence a seniory od 65 let.

Očkování proti rotaviru

Kapková očkovací látky Rotateq a očkovací látka Rotarix Rotateq jsou potřeba 3 dávky, Rotarix jsou potřeba 2 dávky. Očkování možné od 6 týdnů věku, třeba ukončit do 8 měsíců.

Očkování proti papilomaviru

Na trhu jsou očkovací látky Cervarix, Gardasil, dříve Silgard a Gardasil 9. Lze očkovat muže i ženy od 9 let. Ve věku 13-14 let jsou potřeba 2 dávky po 6 měsících. Na očkování mezi 13 a 14 rokem pojišťovna hradí velkou část vakcíny. Od 15 let věku je třeba 3 dávky k základnímu očkování.

Poznámka:

Pacienti, kteří nemají slezinu ať z důvodů nemoci, nebo úrazu mají být řádně očkováni proti meningokoku, pneumokoku a hemophilu. Pojišťovna hradí.

Lidem cestujícím do exotické ciziny doporučujeme navštívit očkovací centrum kdekoliv v České republice, kde ví co je třeba očkovat do určité země, mohou vydat mezinárodní očkovací průkaz.

Dospělým pacientům, kteří mají mít přeočkování proti tetanu, doporučujeme přeočkování kombinovanou očkovací látkou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (pacient si hradí sám)

Ceník

Potvrzení přihlášky do mateřské školy 100 Kč
Potvrzení na dětskou zotavovací akci a školu v přírodě 100 Kč
Očkování-aplikace očkovací látky,vyšetření/mimo povinné očkování – 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 250 Kč
Potvrzení na střední školu včetně vyšetření s močí 500 Kč
Kopírování dokumentů  1 strana 3 Kč
Potvrzení na řidičský průkaz 400 Kč
Potvrzení na žádost pacienta 100 Kč
Píchání náušnic jehlou, jedna naušnice 80 Kč
Nastřelování náušnic,jedna naušnice z chirurgické ocele       (dvě naušnice) 250 Kč (500 Kč)
Vystavení zdravotního průkazu 100 Kč
Vyplnění pojistky úrazu nebo hospitalizace 150 Kč
Návleky 1 pár 5 Kč
Vyšetření CRP neregistrovaní pacienti 100 Kč
Vyšetření streptest neregistrovaní pacienti 100 Kč
Celkové vyšetření na žádost pacienta v rozsahu preventivní prohlídky s močí 650 Kč

 

Praktické rady

Resuscitace dítěte

 • dítětem se rozumí postižený mladší 8 let
 • základní resuscitace má přednost před tísňovým voláním, tzn. že zachránce nejprve zahájí resuscitační postup (cca 1 minutu) a poté volá na tísňovou linku 155; po nahlášení situace na tísňovou linku pokračuje v KPR do příjezdu ZZSPostup:
 • provést kontrolu vitálních funkcí – ověřit vědomí a dýchání (proud vzduchu), přítomnost tepu není třeba u dětí ověřovat !
 • uložit dítě na záda na pevnou podložku
 • zprůchodnit dýchací cesty – záklon hlavy (u dětí do 1 roku pouze mírný záklon hlavy)
 • provést 5 umělých vdechů
 • zahájit nepřímou srdeční masáž – 30 stlačení hrudníku následované 2 vdechy
 • pokračovat v resuscitaci v poměru 30:2 hloubka stlačení hrudníku by měla být alespoň do 1/3 předozadního rozměru hrudníku
 • masáž provádět frekvencí 100 stlačení/min
 • nepřerušovat resuscitaci do obnovení životních funkcí či příjezdu ZZS

Léčba horečky

Horečku můžeme snižovat fyzikálními principy nebo podáváním léků.

Zábaly se používají jen při dobré snášenlivosti. Používá se vlažná voda (cca 25°C) na 10 – 15 minut. Zakryjeme hrudník a břicho, dítě zásadně nepřikrýváme. Zábal můžeme opakovat, a to přibližně 3x za 2 hodiny.

Sprchování – dítě sprchujeme vlažnou vodou kolem 30 °C po dobu asi 2 minut.

Zábaly, omývání/sprchování neprovádíme či neopakujeme, pokud má dítě mramorovanou kůži nebo studené končetiny.

V případě volby podávání léků podáváme připravky snižující vysokou teplotu. Máme k dispozici formy sirupové, čípkové a tabletové. Jednotlivé formy volíme podle věku, tolerance a přidružených příznaků (zvracení, průjem, odmítání stravy). U čípkové formy je důležité po aplikaci přidržet půlky zadečku u sebe po dobu 1-2 minut.

 • Paracetamol (firemní názvy – PARALEN, PANADOL BABY)
 • Paracetamol – 1 dávka = 10 – 15 mg/kg, maximálně 4x denně, tj. každých 6 hodin.
 • 5 ml sirupu obsahuje 120 mg paracetamolu.
 • Čípky obsahují 100 mg nebo 125 mg paracetamolu.
 • Ibuprofen (firemní názvy – IBUPROFEN, BRUFEN, IBALGIN, NUROFEN)
 • Ibuprofen – 1 dávka = 5 – 10 mg/kg, maximálně 3 – 4x denně, tj. Každých 6 – 8 hodin.
 • Ibuprofen můžeme podat dětem od 2 měsíců věku nebo od hmotnosti 7 kg.
 • 5 ml sirupu obsahuje 100 nebo 200 mg ibuprofenu.
 • Čípky 60 mg nebo 125 mg ibuprofenu.